Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Ostatni dzwonek przed wakacjami i konferencja plenarna

3.07.2013

 

Piątek 28 czerwca był ostatnim dniem zajęć w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 6. Przed uczniami i nauczycielami zasłużony wypoczynek. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystszej mszy świętej. Po nabożeństwie podczas okolicznościowego spotkania tym najbardziej zasłużonym uczniów, laureatom licznych konkursów, posiadających na swoim koncie znaczące wyniki sportowe, artystyczne, kulturalne czy naukowe wręczono dyplomy oraz nagrody. 

 

       

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Po akademii młodzież spotkała się w klasach ze swoimi nauczycielami, aby odebrać świadectwa.

 

       

Tego dnia w szkolnej auli odbyła również konferencja plenarna będąca próbą podsumowania całorocznej pracy placówki. Witając zebranych dyrektor szkoły Grażyna Adamczyk zapoznała uczestników z porządkiem obrad. W dalszej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „DLA DOBRA” zaś Ewelina Tomala,  Barbara Bauerek- Matloch omówiły techniczny zarys programu „Moja pierwsza praca” związanego z doskonaleniem umiejętności uczniów w różnych obszarach zawodowych, wynikających z podstawy programowej. W trakcie spotkania omówiono także zganienia związane z ubezpieczeniem uczniów oraz nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. Wicedyrektor szkoły Tatiana Szuła oraz Sabina Kuźnik przedstawiły sprawozdanie z realizacji zadań placówki. Swoje sprawozdanie przedstawiła również pedagog szkolna, która zaprezentowała m.in. programy edukacyjne promujące działania prozdrowotne. Sprawdzanie z realizacji podstawy programowej przedstawiła Tatiana Szuła. Swoje sprawozdania zaprezentowali nauczyciele odpowiadający m.in. za ewaluację wewnętrzną szkoły, przewodnicząca komisji socjalnej, logopeda, opiekun komisji socjalnej, bibliotekarz, szkolny koordynator programów unijnych, przewodniczący szkolnego zespołu wychowawczego, opiekun przedmiotów zawodowych, opiekun świetlicy, przewodnicząca komisji przedmiotów ogólnokształcących, pracowni komputerowej. W dalszej części konferencji plenarnej całoroczną pracę podsumował również koordynator samorządu uczniowskiego, społeczny inspektor pracy, koordynatorzy szkolnych projektów edukacyjnych. pielęgniarka oraz osoby odpowiedzialne za promocję szkoły w tym za stronę internetową.  W trakcie spotkania podkreślano rolę i znaczenie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz z mediami. Sporo ciepłych słów padło pod adresem szkolnego wolontariatu. Podziękowano nauczycielom zaangażowanym w realizowanie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i sportowych. Nauczyciele stażyści przedstawili swoje sprawozdania.  Na zakończenie dyrektor placówki zaprezentowała sprawozdanie,  w którym odniosła się do przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz obserwacji doraźnych. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczącą poprawę frekwencji uczniów. Wspomniała także o procesie doposażania pracowni oraz planowanych remontach w tym o usuwaniu szkód spowodowanych ostatnim gradobiciem. Dyrektor szkoły podziękowała również nauczycielom, księżom, pracownikom administracji, obsługi, kierowcom za rzetelną i pełną zaangażowania pracę oraz życzyła wszystkim udanych wakacji.