Nagrody i wyróżnienia dla uczniów ZS nr 6 w Rybniku

Podczas festiwalu Festiwal Piosenki Karaoke pt. „Śpiewamy” zorganizowanym w Wodzisławskim Centrum Kultury reprezentująca Zespół Szkół nr 6 Jessica Siedlecka piosenką „Kamień z napisem love” wśpiewała wyróżnienie. Z kolei Paweł Kwiotek uczeń naszej szkoły otrzymał z rąk wójta gminy Świerklany upominki oraz dyplom za szczególne osiągnięcia sportowe / pływanie, jazda na wrotkach/. O Pawle ukazał się ostatnio także artykuł w lokalnej prasie. O sukcesach uczniów poinformowano podczas apelu całą społeczność szkolną. Gratulujemy!

 
 

Zaproszenie do konkursu ofert w programie „Drukarz – zawód z przyszłością”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Zachęcamy do składania ofert do ogłoszenia nr ostatnie cyfry z linku to numer ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  szczegóły ogłoszenia w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162577

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161769

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163687

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162818

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165789

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165789

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165607

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166274

Zmiana planu lekcji

Informujemy, że od poniedziałku 4 lutego  2019r. obowiązuje nowy plan nauczania. Szczegóły u wychowawców klas.

Spotkanie w Turcji

W dniach od 14 do 19 stycznia 2019r. Anastazja, Klaudia i Janeta – uczennice Zespołu Szkół nr 6 wraz z opiekunami udali się do Turcji –  Eskishir. Było to pierwsze spotkanie projektowe w ramach nowego projektu Erasmus +  „Gold Hearts”. W pierwszym dniu uczniowie odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę Sarar Kiz Anadolu, tam dowiedzieli się o nauczanych przedmiotach, kulturze instytucjonalnej oraz prowadzonych warsztatach.  W kolejnym dniu młodzież udała się do wioski Sailmis, gdzie omówiono sposób wyrabiania glinianych garnków. Uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać takie naczynia. Każdy dzień obfitował w wiele atrakcji. Były wspólne gry- Mangala, to tradycyjna turecka gra edukacyjna, warsztaty marmurkowania w tradycyjnej ręcznie robionej sztuki Ebru, warsztaty kulinarne.  Podczas spotkania uczniowie wybrali logo projektu. Oczywiście nie obyło się bez wspólnych kolacji podczas, których oprócz poznania przysmaków tureckiej kuchni uczniowie wraz z opiekunami poznali kulturę turecką oraz taniec. Wszyscy uczestnicy wyjazdu jednogłośnie uważają, że czas spędzony w Turcji pozostanie na długo w ich pamięci.

Uwaga

We wtorek, 29 stycznia o 15.00 odbędzie się konferencja klasyfikacyjna. Uczniowie zostaną rozwiezieni  szybciej około 15:00. Szczegóły u wychowawców klas.