Pierwsze spotkanie projektowe w Wilnie

W dniu 26.01.2024r. nauczycielki, które wróciły z pierwszego spotkania projektowego które odbyło się w Wilnie w ramach projektu Erasmus +The Fun Factor : Gamification for Inclusive Education 2023-LT01-KA220-SCH-000151144, przedstawiły sprawozdanie oraz prezentację dla pozostałych nauczycieli. Przedstawiły partnerów projektu którymi są : Klaipedos Litorinos mokykla – Litwa, Global Education Center B.V. – Holandia, Asociacija IVAIGO – Litwa, Kocatürk Danismanlik Özel Egitim Hizmetleri Turizm ve Proje Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi -Turcja. Przedstawiły również główne cele projektu : rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, stworzenie programu nauczania opartego na idei gamifikacji, utworzenie platformy szkoleniowej z zadaniami edukacyjnymi wykorzystującymi elementy gier, a także oczekiwane rezultaty : 1. Opracowanie zgamifikowanego programu nauczania przeznaczonego dla sektora edukacji specjalnej, stworzenie bardziej angażującego i efektywnego środowiska uczenia się. 2. Utworzenie internetowej platformy edukacyjnej umożliwiającej łatwy dostęp do programu nauczania wykorzystującego elementy grywalizacji. 3. Zwiększenie zainteresowania i motywacji wśród uczniów z SPE, co sprawi, że zajęcia będą przyjemniejsze 4. Wzmocnienie pozycji nauczycieli szkół specjalnych poprzez dodatkowe zasoby edukacyjne, co pozwali lepiej odpowiadać na potrzeby uczniów. 5. Dostosowanie i udoskonalenie podejścia edukacyjnego w kształceniu specjalnym w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i postęp w tej dziedzinie. Wizyta w Wilnie okazała się bardzo owocna gdyż ustalono wiele kluczowych kwestii dla projektu m.in. 1.Rozdzielenie obowiązków uczestników projektu 2. Utworzenie kont w mediach społecznościowych 3. Stworzenie formularza badającego potrzeby nauczycieli i uczniów w zakresie gamifikacji 4. Ustalenie terminu spotkania w naszej placówce na 21 październik 2024. 5. Ustalenie następnego spotkania roboczego w kwietniu 2024r. 6. Ustalenie form promowania projektu. Pozostali nauczyciele z zainteresowaniem zobaczyli prezentację oraz pozytywnie odnieśli się do celów i założeń projektu. Mieli również okazję posmakować tradycyjnych litewskich przysmaków.

ZS6 w Radzie Interesariuszy Uniwersytetu Śląskiego

Jesteśmy niezmiernie dumni z zaszczytu, jaki spotkał naszą szkołę!

Zespół Szkół Nr 6 z Rybnika został zaproszony do udziału w Radzie Interesariuszy Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach. Ta niecodzienna okazja stanowi wyraz uznania dla naszej placówki edukacyjnej, a jednocześnie potwierdzenie wysokiego standardu kształcenia, jakie oferujemy.

Rada Interesariuszy to dobrowolne ciało opiniodawczo-doradczo-konsultacyjne, które zostało powołane w trosce o podniesienie jakości kształcenia oraz umocnienie współpracy z otoczeniem. Stanowi kluczowy element naszego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, co wyróżnia naszą szkołę na tle innych placówek edukacyjnych.

W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych dziedzin, takie jak administracja, kultura, edukacja, media i wielu innych. To ludzie z pasją, zainteresowani jakością kształcenia studentów naszego Wydziału!

Rada Interesariuszy to nie tylko zaszczyt, ale również kluczowy element naszego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jej rola polega na dbaniu o różnorodność perspektyw i stymulowanie dynamicznej współpracy, co bezpośrednio przekłada się na doskonałość naszych działań edukacyjnych.