ZS6 w Radzie Interesariuszy Uniwersytetu Śląskiego

18.01.2024

Jesteśmy niezmiernie dumni z zaszczytu, jaki spotkał naszą szkołę!

Zespół Szkół Nr 6 z Rybnika został zaproszony do udziału w Radzie Interesariuszy Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach. Ta niecodzienna okazja stanowi wyraz uznania dla naszej placówki edukacyjnej, a jednocześnie potwierdzenie wysokiego standardu kształcenia, jakie oferujemy.

Rada Interesariuszy to dobrowolne ciało opiniodawczo-doradczo-konsultacyjne, które zostało powołane w trosce o podniesienie jakości kształcenia oraz umocnienie współpracy z otoczeniem. Stanowi kluczowy element naszego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, co wyróżnia naszą szkołę na tle innych placówek edukacyjnych.

W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych dziedzin, takie jak administracja, kultura, edukacja, media i wielu innych. To ludzie z pasją, zainteresowani jakością kształcenia studentów naszego Wydziału!

Rada Interesariuszy to nie tylko zaszczyt, ale również kluczowy element naszego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jej rola polega na dbaniu o różnorodność perspektyw i stymulowanie dynamicznej współpracy, co bezpośrednio przekłada się na doskonałość naszych działań edukacyjnych.