Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Erasmus+ Szkolimy się

2.01.2023

Pod koniec grudnia 2022 roku w ZS nr 6 zorganizowano spotkanie uczestników projektu  Erasmus Plus “Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Jednym z pierwszych działań projektowych było spotkanie z psycholog szkolną Emilią Musiolik, która omówiła temat: Źródła stresu w pracy nauczyciela i sposoby radzenia sobie z nim?

Warto nadmienić, iż głównym celem działań projektowych o łącznej wartości blisko 39 tysięcy euro jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli  przysposobienia do pracy, doradców zawodowych oraz nauczycieli języka branżowego. 20 nauczyciele będzie uczestniczyć w 4 wyjazdach zagranicznych w trakcie których będę nie tylko obserwować nowoczesne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ale także zdobywać wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania narzędzi do prowadzenia edukacji na odległość stosowanych w szkołach europejskich. Sporo miejsca w ramach projektu dotyczyć będzie dobrych praktyk wspomagających zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych oraz metod nauczania języka branżowego uczestnicy.

Przedmiotem poznania będą zatem nowoczesne metody pracy wykorzystywane w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży w normie intelektualnej, z orzeczeniem o niepełnosprawności, z autyzmem i Zespołem Aspergera, a wszystko po to, aby poprawić jakość kształcenia w rybnickiej placówce. 

Ponadto chodzi o poznanie rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich dotyczących na przykład problemów zatrudniania młodzieży niepełnosprawnej, czy rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Działaniom projektowym będzie towarzyszyło opracowanie materiałów dydaktycznych, dotyczących nowoczesnych metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poznanie i zastosowanie na lekcjach narzędzi do pracy na odległość, sporządzenie opisów dobrych praktyk ich wykorzystanie oraz ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu. Pierwszy wyjazd w ramach projektu odbędzie się w lutym 2023 roku.