Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Odkrywam samodzielność- na finiszu

21.11.2012

 

W środę 12 grudnia w Zespole Szkół nr 6 odbędzie konferencja podsumowująca projekt „Odkrywam samodzielność”. W projekcie realizowanym przez placówkę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Narodowej Strategii Spójności” uczestniczyło 40 uczniów z klas przysposabiających z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupa ich 20 rodziców. 

     

Przedsięwzięcie realizowano w szkole od stycznia 2011 roku. W ramach działań projektowych młodzież szkolna uczestniczyła m.in. w zajęciach z doradztwa zawodowego, terapii psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach usprawniających oraz zajęciach w sali doświadczania świata. Z kolei dorośli brali udział zajęciach psychologiczno-pedagogicznych. Głównym zamysłem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

       

Tego dnia planowane jest także oddanie do eksploatacji windy, która znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie szkoły. Prace związane z budową i montażem są już praktycznie na ukończeniu. Być może tego dnia zostanie również podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego a Zespołem Szkól nr 6. W myśl projektu porozumienia o wzajemnej współpracy uczniowie szkoły będą mogli m.in. brać udział w zajęciach prowadzonych przez studentów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.