Dobry Start dla każdego ucznia

2.08.2019

Przed nowym rokiem szkolnym, niezależnie od dochodów, rodzice znów będą mogli otrzymać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Świadczenie przyznawane jest raz w roku rodzicom i opiekunom uczących się dzieci do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także uczniom szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów i przedszkolaków.

W tym roku wnioski można składać od 1 lipca – online i od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Od 2020 roku zmieniają się terminy składania wniosków – od 1 lutego online, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną. Zarówno w tym, jak i w następnym roku można będzie je składać do końca listopada.

Uwaga! Podczas zakupu książek należy zabrać fakturę!

Szczegółowe informacje o świadczeniu Dobry Start znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło:
https://www.gov.pl