Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu POWER

15.12.2019

W dniu 4 grudnia 2019 odbyło się szkolenie dla nauczycieli zorganizowane w ramach projektu POWER „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych”. Składało się ono z dwóch części. W pierwszej części Pani mgr Jadwiga Brzezinka omówiła przyczyny opóźnionego rozwoju mowy, scharakteryzowała rodzaje systemów alternatywnej komunikacji oraz przedstawiła schematy wprowadzania komunikacji wspierającej.

Część druga, prowadzona przez Panią psycholog mgr Emilię Musiolik dotyczyła przyczyn wypalenia zawodowego nauczycieli oraz sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Omówiono także zagadnienia związane z samo motywacją do pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkanie to stanowiło formę przygotowania do wyjazdu grupy nauczycieli na szkolenie kadry typu job shaddowing, które odbędzie się w marcu 2020r. 

AAC_prezentacja multimedialna