Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Prezentacja Pracowni Drukarskiej

26.05.2019

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to placówka kształcąca młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością w trzech typach szkół. Placówka dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym, terapeutycznym oraz sporotowo-rekreacyjnym. Szkoła realizuje szereg projektów edukacyjnych zarówno ze środków unii europejskiej jak z funduszy krajowych. Nowe wyzwanie projektowe, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dwuletni projekt zatytułowany „Drukarz – zawód z przyszłością” wartości blisko 400 tysięcy złotych przewiduje wydatkowanie środków na zakup sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego we współczesnej poligrafii.

To właśnie dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiono wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne, które kseruje, zszywa i biguje kartki, foliarkę dzięki której kartkę możemy poryć cienką warstwą folii, ploter tnący służy do wcinania kształtów, liter, laserowy ploter tnący, grawerujący. Dzięki niemu można wycinać ze sklejki grawerować na szkle czy metalu gdzie narzędziem tnącym jest wiązka laserowa. Do dyspozycji uczniów są także stanowiska komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie. Na wyposażeniu pracowni jest również wielkoformatowy ploter drukujący, drukarki 3D, prasa do termotranferu umożliwiająca nadruki na koszulkach, torbach czy kubkach. Pracownia została wyposażona w duży ekran multimedialny.

Głównym celem projektu jest realizacja w okresie 24 miesięcy programu rozwojowego w ZS6 w Rybniku obejmując 55 uczniów Branżowa Szkoła I-wszego Stopnia i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, systemem doradztwa zawodowego, kwalifikacyjnych form wsparcia, zindywidualizowanych i stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby młodzieży i oczekiwania regionalnych przedsiębiorców, staży zawodowych mających na celu skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Działania projektu wsparte będą także poprzez proces kształcenia nauczycieli w kierunkach adekwatnych do potrzeb uczniów oraz doposażenie placówki oświatowej o zawodowym profilu kształcenia w materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego kształcenia i transparentnego funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. Realizacja wspomnianego projektu jest konsekwencją prowadzenia w placówce zajęć z przedmiotu drukarz. Dzięki realizacji wspomnianego projektu oferta edukacyjna została poszerzona o elementy poligrafii i obróbki zdjęć i materiałów w programach graficznych. W oficjalnej prezentacji uczestniczył zastępca prezydenta Rybnika Wojciech Świerkosz, Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyna Fojcik, kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych Katarzyna Korba, Radni Rady Miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Rybnika.