Tydzień profilaktyki 2016

Poniedziałek, 06.06.16 odbywał się pod hasłem „Chcesz być cool od używek z dala stój”. Zadaniem zajęć profilaktycznych było poszerzenie wiedzy na temat skutków zażywania dopalaczy, alkoholu i narkotyków  i ich wpływu na stan zdrowia, rozwijanie postaw asertywnych i  umiejętności odmawiania.

Wtorek 07.06.2016r. zajęcia profilaktyczne  poświęcone były umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzmacnianiu zachowań aprobowanych społecznie , wypracowaniu umiejętności prawidłowego porozumiewania się, życzliwości i szacunku do drugiej osoby oraz  przeciwdziałaniu przemocy. Nosiły temat :  ”Coolturka przyjacielu”.

 
Ponieważ „Zdrowie jest cool”  i zależy nam, by uczniowie szkoły prowadzili zdrowy i higieniczny tryb życia w czwartek 09.06.2016r. prowadzono zajęcia we współpracy z nauczycielami funkcjonowania  na temat zdrowego stylu życia, roli zdrowego odżywiania i aktywności sportowej. Ponadto uczniowie ZSZ i Gimnazjum spotkali się z pielęgniarką szkolną Janiną Dąbrowską.  Zajęcia profilaktyczne poświęcone były  profilaktyce czerniaka i zakażeń wirusowych WZW, HBV, HCV, HPV. Realizowano zagadnienia programów profilaktycznych:  „PODSTĘPNE WZW”, „Znamię – znam je”, „Wybierz życie- pierwszy krok”.
 
 

 Piątek 10.06.2016r. to „Cool w cyberprzestrzeni” . Rozmawialiśmy na temat negatywnych skutków nadmiernego korzystania ze środków multimedialnych, w tym przemocy poprzez niewłaściwe korzystanie z telefonu, smartfona  i komputera. Szkoła włączyła się w akcję „Zachowaj trzeźwy umysł” i kampanię „Wyloguj się do życia”.