Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Dni Godności 2011

26.05.2011

  W czwartek 5 maja klasa IIB/P wraz z nauczycielkami panią Adrianą Kowalczyk i Dorotą Porwoł brała udział w uroczystych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Obchody te przygotowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku. Uroczystość miała miejsce w Rybnickim Centrum Kultury w sali teatralnej.

Była to impreza otwarta dla szerokiego grona osób związanych z rybnickim środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz zaproszonych przedstawicieli władz miasta, instytucji, placówek i organizacji partnerskich.
Nasi uczniowie z radością i zaangażowaniem brali udział w tych obchodach. 

                                                                   

Spośród wielu atrakcji  spodobała się projekcja filmu pt.: „W poszukiwaniu godności” –  reżyseria,  scenariusz oraz produkcja – Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 w Niedobczycach.
Film poruszał temat godności, przedstawiał problem oczami samych zainteresowanych: „JAKIEGO GODNEGO ŻYCIA DLA SIEBIE CHCĄ SAME OSOBY ZAINTERESOWANE?” Publiczność w teatrze głośno wyrażała aprobatę dla poruszanych problemów w filmie.
Osoby biorące udział w filmie były obecne na sali toteż po projekcji rozgorzała dalsza część dyskusji. Dla uczestników tej uroczystości ogromną radością była możliwość spotkania swych dawnych kolegów, koleżanek, wychowawców  i nauczycieli. Miła niespodzianką okazał się bogaty i urozmaicony poczęstunek.