Wesołych Świąt!

Zdrowych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przepełnionych radością budzącej się do życia przyrody,
wiarą w człowieka i sens ludzkiego istnienia.

życzy Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie
Zespołu Szkół nr 6