Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Zespół Szkół uczestniczył w konferencji międzynarodowej

9.04.2014

W dniach od 7-8 kwietnia w Ustroniu zorganizowano międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną”. Spotkanie zorganizowane już po raz dziesiąty było kontynuacją wcześniejszych rozważań dotyczących procesu edukacji oraz wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.

Organizatorem dwudniowego spotkania był Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń środowiska zajmującego się osobami niepełnosprawnymi w aspekcie  teoretycznym, praktycznym, organizacyjnym.Obarom plenarnym towarzyszyły zajęcia w sekcjach oraz warsztaty. Uczestnicy odwiedzili także Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.
 
 
W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawicie Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika. Konferencji towarzyszyły mini stoiska na których prezentowano prace wykonane przez osoby niepełnosprawne w tym przez uczniów naszej szkoły. Ponadto każdy uczestnik konferencji otrzymał upominek wykonany w naszej szkolnej pracowni ceramicznej. Współorganizatorami konferencji byli: Ostravská Univerzita v Ostravé, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Feniks w Skoczowie i Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.