Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Spotkanie z rodzicami

21.09.2014

U progu nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano spotkanie z rodzicami. Uczestniczących powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. Dziękując za przybycie scharakteryzowała  poszczególne typy szkół, omówiła podstawowe zasady obowiązujące w placówce oraz zapoznała rodziców z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podczas spotkania uzupełniono skład Rady Rodziców, który stanowią; Emilia Szostek-Faucz- przewodnicząca, Jan Kwiotek członek, Sabina Grabczak i Ewa Dziewior to osoby do podpisywania faktur. Komisje rewizyjną tworzą Bronsisław Bernacki i Jolanta Twardawa. Podczas spotkania wicedyrektor szkoły Tatiana Szuła poinformowała rodziców o terminach oraz zasadach obowiązujących podczas egzaminów gimnazjalnych. Z kolei wicedyrektor Sabina Kuźnik  mówiła o teoretycznych i praktycznych egzaminach zawodowych. Jako prezes Stowarzyszenia DLA DOBRA scharakteryzowała działalność Stowarzyszenia, zaprezentowała również krótki film ilustrujący zarówno historię jak współczesne oblicze organizacji pożytku publicznego. Na zakończenie podziękowała za przekazanie 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia.  Pedagog szkolny Monika Zielenkiewicz omówiła  podręczniki oraz tematy poruszane w trakcie zajęć z funkcjonowania społecznego. Z kolei szkolna katechetka Agnieszka Socha zapoznała rodziców z programem nauczanie religii.
 
 
Mówiła także o możliwości dokonania wyboru. Dzieci mogą się uczyć religii, etyki albo obydwu przedmiotów. Do tego wymagane jest jednak oświadczenie rodziców. Na zakończenie Barbara Bauerek-Matloch przedstawiła rodzicom projekty europejskie realizowane zarówno przez szkołę jak i przez Stowarzyszenie. Dyrektor dziękując rodzicom za przybcie zaprosiła ich na spotkanie w klasach z wychowawcami.