Konferencja plenarna już za nami

12.02.2014

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko nauczyciele, ale także personel administracyjny i gospodarczy zatrudniony w szkole. Zasadniczym celem konferencji było podsumowanie minionego półrocza.

W trakcie spotkania omówiono nie tylko przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przez szkołę w ostatnim czasie, ale również plany na przyszłość w tym budowę w szkole zaplecza informatycznego pod szerokopasmowy internet. W ramach spotkania plenarnego swoje sprawozdania zaprezentowali zarówno nauczyciel jak i dyrekcja placówki. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym realizacji podstawy programowej, omówiono także różne sposoby oraz zakres materialnego wsparcia uczniów w tym dofinansowanie do podręczników szkolnych.

       

 

Wiele miejsca poświęcono realizacji projektów unijnych. Szkoła wzorem lat minionych będzie uczestniczyć w Targach Edukacji, zaplanowano także organizację konferencji dotyczącej seksualności wśród osób niepełnosprawnych oraz udział w konferencji wyjazdowej organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Dyrektor placówki Grażyna Adamczyk przedstawiła statystyki edukacyjne związane m.in. z wynikami nauczania, awansem zawodowym nauczycieli czy frekwencję wśród uczniów. Sporo miejsca poświęcono dotychczasowemu funkcjonowaniu przy Zespole Szkół Stowarzyszenia „Dla Dobra”, które jest organizacją pożytku publicznego. Prezes Stowarzyszenia Sabina Kuźnik zachęcała do przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Na zakończenie dyrektor placówki podziękowała wszystkim za pracę i zaangażowanie na rzecz całego środowiska szkolnego.