Metoda Tomatisa

Co to jest Metoda Tomatisa? (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)

Metoda opracowana i rozwinięta przez Profesora Alfreda Tomatisa, francuskiego otolaryngologa, który od lat 40-tych XXw. prowadził badania nad rolą narządu słuchu oraz zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje badania i obserwacje stworzył metodę treningu słuchowego, zwaną również treningiem uwagi słuchowej lub treningiem audio-psycho-lingwistycznym.

Głównym celem treningu jest usprawnianie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, udoskonalenia funkcji językowych i komunikacyjnych, wzmocnienia motywacji, kreatywności i poprawy zachowań prospołecznych.
Metoda Tomatisa okazała się skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, koncentracji, zaburzenia mowy, autyzm, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również wspomaga naukę języków obcych, leczenie depresji i walkę ze stresem. Z powodzeniem stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, aktorów, piosenkarzy.

JAK TO DZIAŁA ?
Narząd słuchu ucho oprócz zdolności do słyszenia pełni ważne funkcje: kontroluje zmysł równowagi, napięcie mięśniowe, koordynację ruchową, przekazuje informacje z zewnątrz do centralnego układu nerwowego. Ucho dostarcza dźwięki, które zdaniem Tomatisa spełniają nie tylko funkcję informacyjną ale również stanowią„energetyczny pokarm” dla mózgu. Zdaniem Tomatisa szczególnie energetyzujące są dźwięki o wysokich częstotliwościach, harmoniczne. Szukając dźwięków, które mogłyby najkorzystniej wpływać na układ słuchowy, Tomatis sięgnął po m.in. muzykę Mozarta i chorały gregoriańskie.
Najistotniejszą funkcją ucha, zdaniem Tomatisa, jest słuchanie, czyli uwaga słuchowa. Słuchanie jest procesem aktywnym, mówiąc inaczej to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wyodrębniania sygnałów istotnych i odrzucania nieistotnych oraz czerpania z nich informacji o otaczającym świecie. (Słyszenie w odróżnieniu od słuchania jest procesem biernym i zależy od stanu narządu słuchu). Słuchanie to umiejętność, która kształtuje się przez całe życie człowieka i możną ją trenować. Zaburzenie procesu słuchania mają wpływ na proces nauki, komunikację, czy zachowania społeczne.

NAJCZĘSTSZYMI OBJAWAMI ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ SĄ :

 • zaburzenia koncentracji,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • błędna interpretacja pytań i poleceń,
 • konieczność częstego powtarzania poleceń,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • monotonne wypowiedzi,
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi,
 • ubogie słownictwo,
 • słabe rozumienie tekstu czytanego,
 • problemy z czytaniem na głos,
 • problemy z głosowaniem,
 • brak poczucia rytmu,
 • niewyraźne pismo,
 • mylenie prawej strony i lewej,
 • trudności z porannym wstawaniem,
 • męczliwość,
 • nadaktywność,
 • brak wiary w siebie,
 • tendencje do wycofywania się,
 • drażliwość,
 • niedojrzałość,
 • brak motywacji do nauki.

JAK PRZEBIEGA TERAPIA ?
Cały trening składa się z kilku faz, pomiędzy poszczególnymi fazami następują 1-2 miesięczne przerwy, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do wywołanych zmian. Każdy z etapów trwa 10 dni codziennej 2 godzinnej stymulacji (cztery 30 minutowe  seanse). Terapia metodą Tomatisa jest długotrwała. Terapię rozpoczynamy fazą mającą na celu relaksację dla ciała i układu wegetatywnego. Kolejna faza dotyczy eliminowania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie somatycznej, stosowany tu program prowadzi do regulacji funkcji błędnika. Dalsza terapia ma na celu eliminowanie zaburzeń w sferze związanej z emocjami i poziomem energii oraz otwarciu dyskryminacji wysokości dźwięków.

Urządzenie SOLISTEN®
Wyposażony w specjalne słuchawki SOLISTEN odtwarza specjalnie dobraną i specyficznie przetworzoną muzykę do stymulacji systemu integracji słuchowej. Poprzez efekt elektronicznego bramkowania, stymulacja ta umożliwia precyzyjną integrację informacji akustycznej, pozwalając mózgowi lepiej przyjmować, selekcjonować i przetwarzać jej zawartość.

Dane techniczne :
SOLISTEN to przenośne, cyfrowe urządzenie generujące Efekt TOMATISA.
– generowanie Elektronicznego Bramkowania
– Chronione zaprogramowanie
– Słuchawki wyposażone w system przewodnictwa powietrznego i kostnego z ustawieniem precesji.
– Specjalnie przetworzona i niekompresowana muzyka.
– Filtrowanie do 2500 Hz.
W Naszej szkole wykorzystujemy nowoczesne urządzenie SOLISTEN®  z oprogramowaniem ELMA, czyli zestawem niezależnych modułów, które mogą być łączone i zestawiane zależnie od potrzeb i priorytetów klienta. Posiadamy licencję na prowadzenie terapii i korzystnie z urządzenia SOLISTEN®, której udzielił nam Tomatis Development S.A. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę, który ukończył szkolenie na poziomie pierwszym Praktyk Tomatisa.

PODSUMOWUJĄC

SOLISTEN® powstał, po to aby zastosować Metodę TOMATISA w dziedzinach takich jak:

 • zakłócenia w uczeniu się i opanowaniu języka
 • problemy z koncentracji
 • zakłócenia afektywne i emocjonalne
 • zakłócenia w komunikowaniu się
 • rozwój osobowości i samopoczucie
 • poprawa jakości głosu i muzykalności
 • przygotowanie do porodu
 • zdobywanie kompetencji do uczenia się języków obcych

Jeśli są Państwo zainteresowani terapią prosimy o kontakt : (32) 4577098

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie :
www.tomatis.com