Metoda Warnkego

W naszej szkole uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych mogą korzystać z wielu różnych terapii. Między innymi od września 2016 roku mogą uczestniczyć w terapii prowadzonej metodą Warnkego. Dzięki staraniom nauczycieli oraz uprzejmości sponsorów szkoła zakupiła profesjonalną aparaturę potrzebną do prowadzenia tej terapii. Terapią zostali objęci uczniowie  z trudnościami w zakresie czytania, pisania, mówienia, dysleksji oraz osób z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowo-ruchowej.

Nowoczesna metoda terapii zaburzeń czytania i pisania została opracowana przez niemieckiego eksperta komunikacji  Freda Warnke. Metoda ta przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

W metodzie tej wykorzystujemy aparaturę medyczną pozwalającą na przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na trafne określenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym, ale także na sprawdzenie czy analizator wzrokowy i dźwiękowy pracują prawidłowo. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy tworzymy program treningu automatyzacji funkcji podstawowych (wzroku, słuchu, motoryki). Wyniki na bieżąco weryfikujemy i porównujemy do statystycznej normy osiąganej przez osoby w tym samym wieku, co pozwala nam wychwycenie wszelkich nieprawidłowości. Pierwszych 8 testów przeprowadzamy za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal Professional, pozostałe wykonujemy za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych.
Głównym celem metody jest trening zaburzonych funkcji centralnego przetwarzania, podejmowany w celu ich zautomatyzowania.
Drugi cel jest taki, że dobra współpraca obydwu półkul mózgowych umożliwia lepsze przetwarzanie informacji.
Efekty metody:

  • wyrównuje deficyty w zakresie centralnego przetwarzania
  • poprawa umiejętności czytania i/lub pisania
  • zmniejsza ilość błędów ortograficznych
  • szybsze rozumienie mowy
  • łatwiejsze przyswajanie informacji
  • krótszy czas wykonywania zadań
  • wzmocnienie słyszenia kierunkowego
  • poprawa rozumienia bodźców słuchowych
  • zwiększenie uwagi i koncentracji nawet w trudnych warunkach środowiskowych tj. hałas, rozmowy
  • treningi znacznie poprawiają komfort słyszenia dzięki czemu zmniejszają również poziom stresu podczas pracy ucznia