Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Nowy rok, nowe kierunki w ZSS Rybnik

9.02.2010

Wykaz kierunków kształcenia na rok szkolny 2010/2011

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:

 • kucharz małej gastronomii/ sprzedawca kierunek 2-letni
 • murarz/ piekarz kierunek 3-letni

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 • pomoc kucharza z elementami gospodarstwa domowego kierunek 3-letni
 • pomoc ogrodnika z elementami gospodarstwa domowego kierunek 3-letni

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 • profil ogólny 2-letni

Zainteresownych zapraszamy do zapoznania się z wykazem potrzebnych dokumentów rekrutacyjnych oraz kontaktu z naszą placówką.