Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Projekt Erasmus + w ZS6

1.11.2022

W szkole trwają aktywne działania projektowe związane z ustalenie listy nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 38 965 euro. Realizacja projektu obejmuje obszar kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach akcji mobilność edukacyjna. Koncepcja projektu zakłada poznanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży w normie intelektualnej z autyzmem i zespołem Aspergera oraz młodzieży niepełnosprawnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, poznanie narzędzi stosowanych w edukacji zagranicznej. Naszych nauczycieli, oprócz rozwoju kompetencji językowych i kulturowych, interesuje problem zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań jakie w tym zakresie proponują kraje partnerskie. Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych, przysposobienia do pracy, doradcy zawodowi, nauczyciele języka obcego, w tym branżowego. Projekt obejmuje dwa kursy i dwa szkolenia typu job shadowing. W terminie do 31.08. 2023 (zakończenie) założono wyjazdy 4 grup nauczycieli po 5 osób (łączna grupa to 20 osób) Udział w projekcie takiej dużej grupy nauczycieli jest gwarantem polepszenia jakości kształcenia w naszej placówce, lekcje staną się jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem stosowanych metod. Ciekawe lekcje to większe zaangażowanie i zainteresowanie uczniów, które z kolei skutkuje dobrym tempem przyswajania wiedzy. Obecnie trwają prace komisji rekrutacyjnej. Lista zakwalifikowanych nauczycieli już wkrótce.