„Przemilczane historie na znaczkach poczty podziemnej z lat 80 XX w”

W związku z przypadającą w bieżącym roku 40 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Zespół Szkół nr 6 w Rybniku uczestniczy w realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie”. W przedsięwzięciu realizowanemu w placówce od września zorganizowano m.in. Wystawę prezentującą stan wojenny na znaczkach pocztowych zatytułowaną „Przemilczane historie na znaczkach poczty podziemnej z lat 80 XX w”, zorganizowano projekcie filmu o nieopowiedzianej do tej pory historii poświęconego działaczkom „Solidarności”. Uczniowie kształcący się w zawodzie drukarz przygotowali wystawkę dokumentującą pracę drukarzy w stanie wojennym oraz rolę niezalizanej prasy, która w tamtych czasach stanowiła cenne źródło informacji. Okolicznościowa wystawka zdobi jeden z korytarzy szkolnych. Przygotowaniem ekspozycji zajęli się uczniowie klas zawodowych z kierunku drukarz w szkolnej pracowni poligraficznej.