Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Rekolekcje 2015

18.04.2015

Rekolekcje wielkopostne są czasem odosobnienia i ciszy, w której człowiek wyłączając się   z codziennego biegu wchodzi w siebie, by w świetle Słowa Bożego zastanowić się nad swoim życiem, relacją z Bogiem i bliźnimi. W dzisiejszym świecie coraz częściej zapominamy, by pochylić się nad sprawami naprawdę ważnymi. Pochłonięci pracą oraz codziennymi obowiązkami zapominamy o naszym najważniejszym powołaniu do świętości.

Konsekwencją tego jest coraz większe zagubienie i niezadowolenie z życia oraz uczucie pustki. W tej sytuacji rekolekcje są „skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność życia żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi” (Jan Paweł II).
 
 
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – Boguszowicach swój czas szczególnego spotkania z Bogiem przeżywali w dniach 16 – 18 marca. Rekolekcje w tym roku prowadził ksiądz Rafał Mandel, który na co dzień jest wikariuszem w parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mysłowicach.

Podczas dwóch pierwszych dni ksiądz Rafał w oparciu o przypowieści biblijne oraz życiorys św. Jana Pawła II przypomniał nam jak ważna w życiu człowieka wierzącego jest codzienna rozmowa z Bogiem, częsta spowiedź, praca nad sobą i nieustanne niesienie pomocy bliźnim. Trzeciego dnia rekolekcji wspólnie przeżywaliśmy Mszę świętą, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za wspólnie przeżyty czas i prosiliśmy Go, aby skierowana do nas nauka przyniosła owoce duchowe w naszym życiu. Przez cały czas rekolekcji rozważaniom towarzyszył śpiew naszej szkolnej scholi przy akompaniamencie muzyki gitarowej i organowej. Czas rekolekcji stał się dla nas szansą, by na nowo doświadczyć miłości Boga i na niej budować swoje życie, by poznać siebie i pokonać to co odbiera nam prawdziwą radość, pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty oraz uzdrowić relację z innymi poprzez zwrócenie większej uwagi na potrzebę niesienie pomocy bliźnim.

Dziękujemy ks. Rafałowi Mandelowi oraz ks. Markowi Siedlaczkowi za cały trud włożony w przygotowanie rekolekcji.

Zapraszamy do galerii.