Relacja z festynu

2 czerwca 2010r. nasza szkoła wraz ze stowarzyszeniem „Dla Dobra” były organizatorem festynu z okazji 125 lecia szkoły połączone z Międzynarodowym Turniejem Piłki Nożnej.