Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Szkoła blisko rodziców

2.10.2013

Bliski kontakt szkoły z rodzicami jest bardzo ważny, zwłaszcza w przypadku placówki kształcącej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W poniedziałek 30 września w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano spotkanie zespołu ds.indywidualnych programów edukacyjno-terapetycznych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W trakcie spotkania poinformowano rodziców m.in. o możliwości uczestniczenia w pracach zespołu.

Była okazja do wymiany doświadczeń w zakresie wspierania oddziaływań wychowawczych. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele szkoły. Organizowanie tego typu spotkań to obowiązek każdej placówki oświatowej, a jednocześnie prawo rodzica do informacji dotyczących oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych czy profilaktycznych w jakich uczestniczy dziecko. Podczas spotkania rodzice został poinformowawszy o zajęciach rewalidacyjnych, w których uczniowie biorą udział w tym roku szkolnym. Dyrekcja oraz grono pedagogiczne ma nadzieję, że dobre rabacje z rodzicami  będą służyć dalszemu rozwijaniu możliwości psychofizycznych uczniów w naszej szkole.