Udział w warsztatach „Po Twojej stronie”

6 listopada uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Po Twojej stronie „. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Strefa WZW. Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości na temat negatywnych skutków zażywania środków psychoaktywnych, szukania i odkrywania własnych pasji oraz rozwijanie alternatywnych form aktywności. Warsztaty prowadził znany polski muzyk Arkadio. Dodatkową atrakcją dnia była wizyta w rybnickim muzeum.