Wizyta strażaków OSP Gotartowice

Zespół Szkół nr w Rybniku odwiedzili dzisiaj strażacy z OSP Rybnik-Gotartowice. Mówili o swoje pracy, zwracali uwagę uczniów na zachowania bezpieczne oraz o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Ze sporym zainteresowaniem już po spotkaniu cieszył się wóz strażacki.