Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

30.06.2017

Jeżeli dla danego przedmiotu nie został wpisany podręcznik, to znaczy, że taki podręcznik nie będzie na lekcjach wymagany a nauczyciel przygotowuje dla uczniów materiały we własnym zakresie.

GIMNAZJUM
 
Podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zakupuje szkoła w ramach Dotacji Celowej.  Dla uczniów są one bezpłatne. Zestaw podręczników uczeń otrzyma w pierwszym tygodniu nauki.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną podane przez wychowawcę na początku roku szkolnego i zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.