Brawa dla Patrycji!

4.05.2015

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jubileuszowym XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "DOM". Konkurs organizują-Miasto Radlin, Miejski Ośrodek Kultury i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie. Konkurs kierowany jest do wychowanków różnych typów przedszkoli , szkół i placówek wychowawczych. Uczestnicy konkursu , w dowolnej technice przedstawiają "DOM PEŁEN WZRUSZEŃ". Dom ten jest miejscem na ziemi i w sercu, jest miejscem wymarzonym lub niechcianym, pełen nadziei i pragnień, to miejsce naszych spotkań, z których wynikają nowe doświadczenia i emocje, radość wspólnego przeżywania chwil szczególnych i codziennych, wielkie tragedie i małe smuteczki, miłość, która się mnoży kiedy się ją dzieli z innymi…

Uczniowie chętnie przedstawili w pracach plastycznych swoje spojrzenie na tematykę domu. Spośród prac, najlepsze 10 zostało wytypowane na konkurs.

III miejsce w swojej kategorii zdobyła Patrycja Kułaga.

Wyróżnienie zdobyli:Paweł Kwiotek, Anna Wiśniewska, Dorota Pastuszka, Anna Jankowska, Teresa Pielorz, Mirosław Brachmański, Sandra Nowak.

Zwycięzcom składamy gratulacje!

http://opp.radlin.pl/setup.php?p=p_1262