Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

ITonque w naszej szkole

10.06.2014

W Zespole Szkół nr 6 w ramach programu ITonque zorganizowano warsztaty dotyczące sposobów korzystania z programów AUDACITY oraz MOOVLY. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z możliwościami nagrywania dźwięku, edycji nagranych plików w różnych formatach, wycinania, kopiowania, sklejania i mieszania ze sobą dźwięków i łączeniu tego z obrazem czy animacją.  W trakcie zajęć uczniowie nie tylko poznali teorię, ale i praktykę dotyczącą możliwości zastosowanie wspomnianych programów przygotowując zwiastun szkoły.

ITongue – to edukacyjny projekt partnerski Grundtviga  nastawiony w wymianę doświadczeń, uczenie się, poznawanie nowych ludzi, a w tym konkretnym przypadku na naukę języków obcych z wykorzystaniem najnowocześniejszych badań neurolingwistycznych bazujących na dekodowaniu tekstu, czyli dosłownym tłumaczeniu „jeden do jednego”. Dzięki temu w mózgu otwierają się specjalne połączenia pozwalające na lepsze zapamiętywanie.  Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie narzędzi pomocnych do nauki języków obcych umożliwiających opanowanie języka w stopniu podstawowym czyli takim który umożliwia komunikację. Partnerzy projektu w swoich działaniach wykorzystują aplikacje dostępne w Internecie umożliwiające przygotowanie odpowiednich narzędzi pomocnych w jego realizacji. Dla młodych ludzi uczestniczących w warsztatach było to interesujące doświadczenie.