Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Nowe komputery do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół nr 6

8.12.2020

Kształcenie w zawodzie drukarz w Zespole Szkół Nr 6 rozpoczęło się od 01.09.2016r. Aby mogło być ono prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu cyfrowego Szkoła pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, uzyskując akceptację na realizację projektu: Drukarz – zawód z przyszłością”. Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt jednak ciągle pojawiały się nowe potrzeby. Z uwagi na duże zainteresowanie tym zawodem wśród kandydatów do naszej placówki, ciągle brakowało stanowisk komputerowych. Należy podkreślić, że stanowiska komputerowe w pracowni drukarskiej wymagają specjalistycznego oprogramowania – pogram graficzny Corel oraz muszą spełniać wysokie standardy techniczne. Dzięki grantowi i dofinansowaniu otrzymanemu z PGE Elektrownia Rybnik Szkoła zakupiła 3 komputery ze stosownym oprogramowaniem. Dzięki temu wsparciu uczniowie kształcący się w zawodzie drukarz będą doskonalili swoje kompetencje zawodowe: skład tekstu, obróbka graficzna, przygotowanie materiału do wydruku itp. na nowo stworzonych stanowiskach.