Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

OGŁOSZENIE!

2.03.2020

W związku z pojawiającymi się zachorowaniami na koronawirusa przekazuję informację Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

1. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. W szkole, w każdej łazience, została już wcześniej wywieszona instrukcja dotycząca mycia rąk. Dodatkowo, wychowawcy klas przeprowadzą rozmowy i pogadanki na w/w temat.

3. Zwracamy się z ogromną prośbą do Rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Tę samą prośbę wystosowałam do nauczycieli i pracowników szkoły.

4. Każde dziecko, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (ul.Kapitana Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik, tel.  32 422 40 09 ) i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

5. Bieżące komunikaty dotyczące stanu zagrożenia koronawirusem w naszym kraju znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Co musisz wiedzieć o koronawirusie