Opis wycieczki zawodoznawczej do KWK Jankowice

Naszym przewodnikiem był nadsztygar BHP Pan Jacek Kuźnik, który wykazał pełen profesjonalizm i bardzo pozytywny stosunek do naszych uczniów. Zwiedziliśmy podstawowe obiekty na powierzchni, które umożliwiają i zabezpieczają pracę górników w dole kopalni. Rozpoczęliśmy od Punktu Opatrunkowego, który zabezpiecza badania wstępne, badania bieżące oraz działania w razie wypadku lub zagrożenia życia pracowników.
 
Następnie przeszliśmy do Dyspozytorni Ruchu Kopalni, Dyspozytorni Tąpań, Maszynowni Szybu VIII. Zwiedziliśmy nadszybie, rozdzielnię, sortownię, łaźnię i rozdzielnię sieci energetycznej. Uczniowie byli zdziwienie widząc tak wiele komputerów i różnych urządzeń w Dyspozytorni Tąpań czyli kopalnianej stacji geofizyki górniczej. To w tym miejscu rejestrowane są wszystkie podziemne wstrząsy zaistniałe podczas prowadzenia eksploatacji i wykonywania robót przygotowawczych.
Wycieczka przybliżyła naszym uczniom rodzaj czynności wykonywanych na różnych stanowiskach pracy i pokazała jak ważne jest zabezpieczenie pracy pod ziemią.

Obserwując dalsze losy zawodowe naszych absolwentów wiemy, że wielu z nich pomimo zdobytego zawodu np. kucharza, cukiernika, malarza podjęło pracę na kopalni. Na obecnym rynku pracy trzeba umieć wykazać się elastycznością, gotowością do uczenia się oraz otwartością na zmiany.