Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Pamiętamy

26.10.2021

25 października odbyła się w naszej szkole projekcja filmu dokumentalnego, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Projekcja ta była zorganizowana jako jedno z działań realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 roku- Pamiętamy!”