Pierwsza wizyta w ramach projektu Fascinating ICT

Pierwsza wizyta w ramach projektu Fascinating ICT Tools for People with Disabilities realizowanego przy wsparciu finansowym programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe Życie” odbędzie się w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w daniach od 7 do 11 listopada bieżącego roku. Swój udział zapowiedzieli wszyscy przedstawiciele instytucji partnerskich. W sumie do Rybnika przyjedzie 38 osób biorących udział w projekcie – z Portugalii 4 uczestników, z Bułgarii 6 uczestników, z Włoch 5 uczestników, z Łotwy aż 22 osoby, zaś Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym będzie reprezentowała 1 osoba – koordynatorka projektu, pani Anna.

W harmonogramie wizyty przewidziano między innymi: spotkanie z wiceprezydentem Miasta Rybnika Panią Joanną Kryszczyszyn,  wizytę w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- Opiekuńczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., warsztaty rękodzieła, tworzenia świec, zajęcia ceramiczne, zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki, aby poznać specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi w Zespole Szkół Nr 6, wizytę w Żywcu, a także pracę nad zadaniami projektowymi: tworzenie portalu z zadaniami oraz stworzenie scenariuszy gier flash.

Mamy nadzieję, że wizyta przebiegnie zgodnie z planem, a goście będą ją mile wspominać. Relację ze spotkania zamieścimy na naszym portalu wkrótce.