Archipelag Skarbów w Zespole Szkół nr 6

17.11.2021

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej. Realizacją programu zajęli się specjalnie przeszkoleni trenerzy. Głównym zamysłem programu jest nauka zdrowego i mądrego stylu życia. W trakcie spotkania prowadzący zachęcali młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy czy pornografii. Archipelag Skarbów zaprezentował młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał. Podczas warsztatów uczniowie zmienili się w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. W specjalnym spotkaniu warsztatowym zorganizowanym w sposób zdalny uczestniczyli także nauczyciele oraz rodzice dzieci uczęszczające do ZS nr 6.