Dzień nauczyciela-historia i współczesność

15.10.2012

Dzień Nauczyciela a właściwie Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Obchodzone w dniu 14 października dla upamiętnienia powołania przez Sejm Rozbiorowy w roku 1773 Komisji Edukacji Narodowej pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. Inicjatorem powstania „Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” bo tak pierwotnie się nazywała był król Stanisław August Poniatowski.

Komisja Edukacji Narodowej m.in. opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Poza tym w ramach zreformowania polskiej oświaty opracowała nowe systemy nauczania, wprowadziła podręczniki w języku polskim oraz dopuściła dziewczęta do edukacji na równych prawach z chłopcami. Tyle historii. Od 1972 roku na mocy Karty Nauczyciela 14 października jest dniem wolnym od zajęć szkolnych. W Zespole Szkól nr 6 w piątek 12 października zorganizowano uroczystą akademię z okazji Dnia Nauczyciela. Była zatem okazja do złożenia nauczycielom podziękowań za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów. Młodzież szkolna przygotowała specjalnie na tę okazje program artystyczny. Były piosenki oraz wiersze w których uczniowie szkoły „z przymrużeniem oka” przedstawili swoich nauczycieli. Zabawny i pełen oryginalnych tekstów program pomogły uczniom przygotować; Aleksandra Chroszcz, Monika Wawoczny-Bielińska, Radosław Pomiotło, Małgorzata Korbel i Anna Czychy-Lach. Specjalną wiązankę kwiatów otrzymała dyrektor szkoły w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Po akademii pracownicy szkoły uczestniczyli w okolicznościowym obiedzie. W ramach spotkania dyrektor placówki wręczyła pracownikom nagrody dyrektora.