Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych: Izabela Andrzejczyk 

kontakt z inspektorem ochrony danych: zs6@miastorybnik.pl