Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Jubileusz 5 lecia Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego

16.04.2013

 

W czwartek 11 kwietnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano okolicznościowe spotkanie z okazji 5 lecia działalności  Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowa działalność Platformy oraz mówiono o planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości w tym z-ca prezydenta miasta Rybnika Joanna Kryszczyszyn.  Naszą placówkę reprezentowała wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6 Sabina Kuźnik oraz Dorota Porwoł. Zespół Szkól nr 6 jako jedna z kilku rybnickich placówek oświatowych kształcących młodzież w przedmiotach zawodowych aktywnie uczestniczy w pracach Platformy.  

     
 Warto nadmienić, iż inicjatorami zawiązania Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego było rybnickie środowisko doradców zawodowych, które widziało pilną potrzebę podjęcia wspólnych, kompleksowych działań instytucji rynku pracy, edukacyjnych oraz pracodawców.  Pomysł trafił w naszym mieście na podatny grunt. Aktualnie Rybnicką Platformę tworzy 13 instytucji, które m.in. ułatwiają zmianę kwalifikacji, umożliwiają podnoszenie umiejętności zawodowych odpowiadających zmieniającym się warunkom na rynku pracy. W trakcie spotkania instytucje tworzące Platformę otrzymały okolicznościowe dyplomy. W części artystycznej spotkania wystąpili uczniowie z rybnickich szkół.