Nasi w NOSPR w Katowicach

W środę 17 października grupa uczniów Zespołu Szkół nr 6 wraz z opiekunami pojechała do NOSPR w Katowicach na koncert symfoniczny zatytułowany ,,Polska w muzyce cudzoziemców”.

Przypadająca wkrótce 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była znakomita okazją do zastanowienia się nad naszą narodową kulturą i jej wpływem na inne narody Europy. Na koncercie wysłuchaliśmy kompozytorów obcych narodowości, którzy w swych utworach nawiązywali do naszej historii, muzyki, kultury. W muzyce zagranicznych kompozytorów mogliśmy usłyszeć melodie znanych polskich pieśni patriotycznych związanych z ważnymi dla Polski wydarzeniami min. powstaniami, utwory polskich twórców, przede wszystkim Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, a także dźwięki naszych melodii ludowych. Wysłuchaliśmy Preludium symfonicznego „Polonia” Edwarda Elgara, które autor zadedykował polskiemu pianiście Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W preludium przetworzył melodię Warszawianki 1831, temat z Fantazji polskiej Paderewskiego, nastrojowy Nokturn Fryderyka Chopina a na zakończenie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego zagrany przez wszystkie instrumenty. Szczególnie spodobał się uczniom Polonez z opery „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. Polonez jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w polskiej muzyce. Sama nazwa tańca wskazuje, że jest to taniec polski. Pamiętamy jeszcze, jak nasi koledzy odtańczyli pięknego poloneza na szkolnej uroczystości.