Pierwsza wizyta w Turcji

Erasmus + „I am here too” .Pierwsze spotkanie projektowe w Turcji – Mersin 31.10-04. 11. 2017