Poszerzamy naszą ofertę edukacyjną

Od września 2020 roku nasza placówka poszerza swoją ofertę edukacyjną o Branżową Szkołę II-go stopnia w zawodzie technik procesów drukowania na podbudowie Szkoły Branżowej I-go stopnia w zawodzie drukarz. Jesteś zainteresowany? Serdecznie zapraszamy:)