Wyjazd do Turcji w ramach projektu Erasmus+ „Special Colors of Life”

W dniach 5-9 marca 2024 roku grupa nauczycieli naszej szkoły miała przyjemność uczestniczyć w pierwszej mobilności w ramach projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna pt. „Special Colors of Life”. Wyjazd ten był jednym z planowanych etapów naszej współpracy z szkołami z Rumunii, Grecji, Portugalii i Turcji.

Podczas pobytu w Turcji nasi nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szkolnictwa tego kraju. Uczestniczyli także w interesujących warsztatach, podczas których dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie włączania osób o różnorodnych potrzebach edukacyjnych w życie społeczne oraz wspierania ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Jednym z kluczowych punktów programu było odwiedzenie Urzędu Pracy, gdzie nasi nauczyciele poznali etapy wsparcia oferowanego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo, mieli okazję odwiedzić restaurację, która zatrudnia osoby o różnorodnych potrzebach, co stanowiło inspirujący przykład integracji społecznej.

Nie zabrakło także czasu na poznanie kultury, zwiedzanie zabytków oraz degustację tradycyjnych potraw tureckich.

Kolejne spotkanie w ramach projektu Erasmus+ odbędzie się już w czerwcu w Grecji, gdzie będziemy kontynuować naszą wymianę doświadczeń i poszukiwać nowych sposobów wsparcia edukacyjnego.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie oraz aktywny udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.