Z okazji Dnia Edukacji Narodowej…

13.10.2019

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty

składamy życzenia wytrwałości,

wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej,

a także powodzenia w wychowywaniu młodych pokoleń.