Zespół Szkół na Targach Edukacji

Interesującym fragmentem był wspólny taniec wszystkich szkolnych maskotek.  Następnie goście oraz młodzież udała się na zwiedzanie Targów. Na  naszym stoisku zainteresowani mogli pobrać ulotki informujące o profilach kształcenia oraz różnorodnych formach bezpłatnej terapii dla uczniów Zespołu Szkól nr 6.