Archiwa

Zespół Szkół nr 6 to szkoła dla Ciebie!

23.02.2020

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to:

  • Szkoła Branżowa I-go stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami (w tym autyzm, Asperger)

  • Szkoła Branżowa II-go stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami (w tym autyzm, Asperger)
  • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej (w tym autyzm, Asperger)

  • Szkoła Branżowa I-go stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
    w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 6