Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Zespół Szkół nr 6 to szkoła dla Ciebie!

23.02.2020

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to:

 • Szkoła Branżowa I-go stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami (w tym autyzm, Asperger)

 • Szkoła Branżowa II-go stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami (w tym autyzm, Asperger)
 • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej (w tym autyzm, Asperger)

 • Szkoła Branżowa I-go stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 6