Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Zespół Szkół współorganizował międzynarodowe sympozjum

13.04.2017

Przedstawiono metodę Tomatisa, która polega na treningu uwagi słuchowej, pomocną w leczeniu autyzmu, zespołu aspergera, zaburzeń mowy i koncentracji. Zaprezentowano również metodę Warnkego umożliwiającą diagnozę i terapię dysleksji rozwojowej głównie zaburzeń czytania i pisania. Uczestnicy międzynarodowego spotkania mogli się zapoznać z urządzeniami stosowanymi w terapii z których korzystają bezpłatnie uczniowie Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika. W dalszej części sympozjum specjaliści z Wielkiej Brytanii zaprezentowali stronę internetową w języku angielskim, poświęconą tematyce specyficznych problemów w uczeniu się, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów szkoleniowych skierowanych do rodziców, nauczycieli oraz specjalistów w tej dziedzinie. Warto dodać, iż strona powstała w ramach projektu Erazmus plus, w którym jednym z partnerów było Stowarzyszenie „DLA DOBRA” działające przy Zespole Szkół nr 6 w Rybniku. Sympozjum zakończyła dyskusja panelowa, której jednym z wniosków była propozycja przetłumaczenia wspomnianej strony na język polski.