Archiwa

Zespół Szkół współorganizował międzynarodowe sympozjum

13.04.2017

Przedstawiono metodę Tomatisa, która polega na treningu uwagi słuchowej, pomocną w leczeniu autyzmu, zespołu aspergera, zaburzeń mowy i koncentracji. Zaprezentowano również metodę Warnkego umożliwiającą diagnozę i terapię dysleksji rozwojowej głównie zaburzeń czytania i pisania. Uczestnicy międzynarodowego spotkania mogli się zapoznać z urządzeniami stosowanymi w terapii z których korzystają bezpłatnie uczniowie Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika. W dalszej części sympozjum specjaliści z Wielkiej Brytanii zaprezentowali stronę internetową w języku angielskim, poświęconą tematyce specyficznych problemów w uczeniu się, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów szkoleniowych skierowanych do rodziców, nauczycieli oraz specjalistów w tej dziedzinie. Warto dodać, iż strona powstała w ramach projektu Erazmus plus, w którym jednym z partnerów było Stowarzyszenie „DLA DOBRA” działające przy Zespole Szkół nr 6 w Rybniku. Sympozjum zakończyła dyskusja panelowa, której jednym z wniosków była propozycja przetłumaczenia wspomnianej strony na język polski.