Sprawozdanie z kursu „ICT in my Classroom”


Miejsce: PRIMERA COURSES Fostering changes, Rimska cesta 6, Ljubljana, Słowenia
Projekt: Erasmus +, nr:2023-1-PL01-KA121-VET-000112496
Uczestnicy: nauczyciele ZS nr 6 w Rybniku: Ewelina Tomala, Jadwiga Brzezinka, Agnieszka Miłoś, Marek Matuła.
W dniach 08-13.04.2024 roku grupa czterech nauczycieli ZS nr 6 w Rybniku uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w tygodniowym kursie: „ICT in my Classroom”. Głównym celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli przysposobienia do pracy poprzez udział w kursie kadry w następującym zakresie:

  • nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • skutecznych narzędzi do prowadzenia edukacji na odległość stosowanych w szkołach
    europejskich.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez szkołę “PRIMERA COURSES Fostering changes”, uczestnikami kursu było łącznie 6 nauczycieli — z Polski, Hiszpanii oraz Chorwacji. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-14:00, każdy dzień składał się z kilku bloków, podzielonych krótkimi przerwami. Prowadzone były całkowicie w języku angielskim.
Kurs rozpoczął się prezentacją Słowenii, a w szczególności stolicy- miasta Ljubljana.
Następnie przeprowadzono zabawy integracyjne, aby lepiej poznać grupę. Przedstawiciele placówek z poszczególnych państw zaprezentowali swoje szkoły,przedstawili siebie i pełnione w szkole funkcje. Prowadząca szkolenie przedstawiła harmonogram zajęć oraz cele tygodniowego szkolenia. Podczas szkolenia zostaliśmy zapoznani z różnymi narzędziami ICT, które można wykorzystać w czasie prowadzenia zajęć, a które uatrakcyjniają proces edukacyjny, przynosząc wymierne efekty. Prowadząca zaprezentowała następujące aplikacje:

➔ Trello
➔ Wakelet
➔ Canva
➔ Genially
➔ Padlet
➔ Classroom
➔ Actionbound
Współczesna edukacja wymaga od nauczycieli podążania za nowymi technologiami, wdrażania ich i dostosowywania do własnego warsztatu pracy, zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami uczniów. Szkoleniowiec wielokrotnie podkreślała, że telefon komórkowy stał się podstawowym narzędziem pracy i zdobywania wiedzy, więc ze wszystkich aplikacji można skorzystać w wersji komputerowej, jak również w wersji na telefon. Kursanci trenowali wykorzystanie aplikacji i ich możliwości, które mogą zastosować w trakcie prowadzenia zajęć z młodzieżą.
Zajęcia były prowadzone metodą pracy grupowej oraz w parach mieszanych, aby trenować umiejętności interpersonalne oraz językowe. Grupy realizowały przydzielone na dany dzień zadania, wykorzystując ww. narzędzia, w określonym przez prowadzącego czasie, np.: praca metodą stacji zadaniowych, wyszukiwanie informacji ze wskazanych źródeł, projektowanie pocztówek, plakatów, kolaży w aplikacji Canva, tworzenie fake newsów w generatorze breakyourownnews.com, opracowywanie scenariuszy do stworzonej wcześniej historii oraz odgrywanie scenek tematycznych.
Jednym z zadań było stworzenie miejskiej gry terenowej w aplikacji mobilnej Actionbound, dzięki której mogliśmy zwiedzić najciekawsze miejsca stolicy oraz wykonać przydzielone zadania, m.in: wyszukać informacji na temat architektury, kultury, sztuki, historii, stotografować wskazane obiekty, kierować się nawigacją.
Ważnym elementem szkolenia była prelekcja dot. bezpiecznego korzystania ze stron internetowych oraz zagrożeń płynących z nadużywania Internetu. Otrzymaliśmy wskazówki, w jaki sposób uczulać, uświadamiać, przestrzegać uczniów przed nieroztropnym korzystaniem z zasobów sieci, wskazywać, jakie konsekwencje wynikają z otwierania linków pochodzących z niesprawdzonych źródeł.
Każde zajęcia kończyły się wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez uczestników oraz wypisywaniem krótkich, szybkich feedbacków, pisanych na kolorowych karteczkach, umieszczanych w różnych częściach sali szkoleniowej.
Szkolenie podsumowano rozmową na temat aplikacji, jakie poznano przez cały kurs, wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych i otrzymaniem certyfikatów.
Kurs „ICT in my Classroom” okazał się cennym doświadczeniem, umożliwił nabycie nowych
kompetencji i poznanie narzędzi w celu wykorzystania ich podczas lekcji. Każdy z uczestników podczas szkolenia mógł znaleźć coś dla siebie i wykorzystać to w odniesieniu do swojej lekcji. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem. W trakcie szkolenia panowała przyjazna atmosfera, co także przyczyniło się do podniesienia efektywności naszej pracy. Wszystkie te doświadczenia i umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych

Dzisiaj nasza szkoła przeżyła wzruszający moment, podczas którego pożegnaliśmy naszych drogich maturzystów. Podczas uroczystego apelu pełnego emocji i refleksji, wspólnie oddaliśmy im hołd za ich ciężką pracę i zaangażowanie w ostatnich latach nauki.

Nie sposób opisać wszystkich chwil wzruszenia, podziękowań i życzeń, które wymienialiśmy. Były to niezapomniane chwile pełne wspomnień i wdzięczności. Chcemy wyrazić nasze najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym maturzystom za ich wkład, za inspirującą postawę i za wszystkie piękne wspomnienia, które razem stworzyliśmy.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły za ich wsparcie i zaangażowanie w edukację naszych uczniów.

Maturzyści, życzymy Wam wszelkiej pomyślności w drodze, którą przed Wami. Niech Wasze marzenia spełniają się, a życiowe wyzwania stają się dla Was szansą do rozwoju i doświadczenia. Powodzenia na egzaminach maturalnych, wierzymy w Wasze umiejętności i siłę charakteru.

Dziękujemy, że byliście częścią naszej szkolnej społeczności. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i czekamy z niecierpliwością na Wasze kolejne sukcesy.

Życzymy Wam wszystkim jasnej przyszłości pełnej sukcesów i spełnienia.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Szkoły nr 6 w Rybniku

Wizyta w Senacie RP

Wielkie serce Senatora Piotra Masłowskiego dla delegacji uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku! ❤️

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Senatorowi Piotrowi Masłowskiemu za niezwykłą pomoc, zaangażowanie i wsparcie, które okazał naszej delegacji uczniów podczas ich udziału w obradach Senatu. Dzięki Jego zaangażowaniu nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle cennym doświadczeniu, które na zawsze pozostanie w ich pamięci.

Senatorze Masłowski, dziękujemy za otwarcie drzwi do świata polityki dla naszych uczniów. Wasza życzliwość i troska sprawiły, że ta wyjątkowa podróż była możliwa. Doceniamy Pańskie wsparcie oraz poświęcony czas, którym obdarzyliście naszych uczniów.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość uczestnictwa w tak doniosłym wydarzeniu, które z pewnością przyczyniło się do ich rozwoju i edukacji. Dziękujemy, że wzbogaciliście nasze życie o niezapomniane doświadczenie!

Pozdrawiamy zespołowo.

Tydzień Ekologiczny 2024

W naszej szkole, jak co roku odbył się Tydzień Ekologiczny. Pomysł organizacji tego
tygodnia jest związany z obchodami Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.
W ramach tygodnia EKO odbyło się wiele wycieczek, warsztatów, pokazów filmów, quizów,
konkursów, dyskusji i spotkań, których celem jest promowanie ochrony środowiska,
poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. W trakcie
tygodnia odbyła się między innymi dyskusja o globalnych zagrożeniach ekologicznych.
Uczniowie dyskutowali na temat dziury ozonowej, kwaśnych opadów, smogu, efektu
cieplarnianego, wskazywali sposoby zmniejszania zanieczyszczeń środowiska oraz oceniali
skutki społeczne i gospodarcze tych zjawisk. Uczniowie wyrazili również swoje zdanie
na temat tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii. Następnie sprawdzili swoją wiedzę
podczas konkursów i quizów. Nie zabrakło również pracy na rzecz ochrony środowiska
podczas akcji „Czysty Las”- piknik ekologiczny. Duża grupa uczniów posprzątała tereny
Leśnictwa Jankowice w Boguszowicach. Zadbaliśmy również o nasze szkolne ogródki
przeprowadzając pierwsze wiosenne nasadzenia. Wszystkie nasze działania udokumentowaliśmy na zdjęciach. Zapraszamy do oglądania.