Noworoczne spotkanie z rodzicami

W czwartek 10 stycznia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 6 odbyło się spotkanie z rodzicami.W trakcie pobytu w szkole rodzice mieli okazję zobaczyć widowisko jasełkowe  przygotowane przez uczniów i nauczycieli oraz zapoznać się z pracami wykonywanymi przez młodzież w trakcie zajęć terapeutycznych.

Witając zebranych dyrektor placówki Grażyna Adamczyk złożyła wszystkim serdeczne życzenia. W gronie zaproszonych była także Joanna Antonik Regionalny Koordynator Sprzedaży TU Allianz Życie Polska S.A., która w imieniu Towarzystwa podziękowała za wykonanie na rzecz firmy ceramicznych aniołków w szkolnej  pracowni ceramicznej. Dzięki przedsięwzięciu  Stowarzyszenie „Dla Dobra” otrzymało darowiznę z przeznaczeniem na cele statutowe.  

   

W dalszej części spotkania dyrektor placówki zaprosiła rodziców do zapoznania się z formami zajęć terapeutycznych prowadzonych w szkole. Nauczyciele o określonych specjalnościach przygotowali krótkie prezentacje w trakcie, których przedstawili najistotniejsze informacje o stosowanych  metodach i formach terapii. Joanna Szweda zaprezentowała  logopedię i biofeedback, Małgorzat Korbel gimnastykę korekcyjną,  Izabela Pawlak omówiła rehabilitację zaś Arkadiusz Ślezak hipoterapię.  O metodzie Weroniki Sherborne oraz zajęciach prowadzonych w sali doświadczeń świata opowiedziała Kamila Karwot. Z metodą Tomatisa – zapoznała zebranych Barbara Bauerek-Matloch. Ciekawostki dotyczące pracowni ceramiki oraz arteterapii przedstawiła Wiesława Deręgowska. O masażu dźwiękiem oraz muzykoterapii opowiedziała Monika Bielińska-Wawoczny.  Z realizacją przez szkołę  programu Leonardo da Vinci zapoznała uczestników Alina Drazik.

 

Ponadto w trakcie spotkania prezes Stowarzyszenia „Dla Dobra” zachęcała rodziców do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Dyrektor zaprosiła rodziców do częstszych odwiedzin w szkole. Zaproponowała, aby każda pierwsza środa miesiąca była dniem wspólnych spotkań w placówce. Najbliższe spotkanie zaplanowano w środę 6 lutego od 15:30.