Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Nowy projekt Erasmus+ „GOLD HEARTS”

25.10.2018

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku uzyskał akceptację Agencji Narodowej na realizację projektu współpracy europejskiej szkół Erasmus + pt. „Good Life Dynamics; Help, Empathy, Awarness, Respect, Tolerance, Sincerity – GOLD HEARTS”. Szkołą Koordynującą jest żeńskie liceum religijne w miejscowości Eskisehir w Turcji. 

Partnerami projektu są szkoły z Rumunii, Grecji, Włoch oraz druga placówka z Turcji. 

Celem głównym projektu jest poznanie kultur różnych krajów europejskich oraz zwiększenie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego wśród osób zaangażowanych w jego realizację.

Pozostałe cele projektu w odniesieniu do uczniów to:

 • Kształtowanie postawy poszanowania i ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego
 • Poznanie własnej kultury
 • Uczenie się od rówieśników (peer learning)
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Rozwijanie umiejętności współpracy
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • Zwiększenie motywacji do uczenia się, umożliwienie doświadczenia poczucia sukcesu.

Czas realizacji projektu: 01.11.2018 – 31.10.2020

Wszystkich zainteresowanych uczniów zachęcamy do udziału w projekcie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 9.11.2018r (przez Panią Barbarę Bauerek-Matloch)

Regulanim projektu Gold Hearts