Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Gdy zgaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

12.10.2021

Nasza szkoła przystąpiła do projektu:

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

Realizacja projektu:

ZNACZKI OKRESU TRANSFORMACJI wystawa „Przemilczane historie na
znaczkach poczty podziemnej z lat 80. XX wieku”

PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY

„PRZEMILCZANE HISTORIE NA ZNACZKACH POCZTY PODZIEMNEJ Z LAT 80 XX W” – wystawka dokumentująca pracę drukarzy w stanie wojennym oraz rolę niezalizanej prasy

PAMIĘTAMY – projekcja filmu dokumentalnego o historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce