Gdy zgaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

12.10.2021

Nasza szkoła przystąpiła do projektu:

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

Realizacja projektu:

ZNACZKI OKRESU TRANSFORMACJI wystawa „Przemilczane historie na
znaczkach poczty podziemnej z lat 80. XX wieku”

PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY

„PRZEMILCZANE HISTORIE NA ZNACZKACH POCZTY PODZIEMNEJ Z LAT 80 XX W” – wystawka dokumentująca pracę drukarzy w stanie wojennym oraz rolę niezalizanej prasy

PAMIĘTAMY – projekcja filmu dokumentalnego o historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce