Przygotowanie do wystawy

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „GDY ZGAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE -13.12.1981r. Pamiętamy!” uczniowie podczas zajęć praktycznych przygotowali projekt i wykonali formę drukową. Efektem końcowym będzie wystawa prezentującą stan wojenny na znaczkach pocztowych zatytułowana „Przemilczane historie na znaczkach poczty podziemnej z lat 80 XX w”.